top of page
shutterstock_1170514036.jpg
Three Circle

Çalışan KVKK Aydınlatma Metni

AUTOROLA TÜRKİYE ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Autorola çalışanı,

Autorola'da çalışırken kişisel bilgilerinizi kullanırız. Bu aydınlatma metni, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı siz 'veri sahibine'bildirmek içindir. Bu aydınlatma metnini, okumakta veya anlamakta sorun yaşıyorsanız, lütfen yardım isteyin çünkü bu aydınlatma metninin içeriğini anlamanız önemlidir. Güvenliğiniz için yapılmıştır. Aşağıda, topladığımız kişisel verilerin ve nedeninin bir açıklamasını bulursunuz.
Bir Autorola çalışanı olarak bir veya daha fazla Autorola hizmeti için bir kullanıcı hesabınız olacağını lütfen unutmayın. Çalışmanızın bir parçası olarak bu hizmetleri kullanmaya başlarken, bu aydınlatma metinlerini de okumalısınız. Sizi etkileyen herhangi bir aydınlatma metninin bir kopyasını istemekten çekinmeyin. Yöneticiniz hangi hizmetleri kullanacağınızı bilir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu (“İş Mevzuatı”) çerçevesindeki kanuni yükümlülüklerimiz gereği ad, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik belgesinde yer alan tüm kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurmak amacıyla ve İş Mevzuatı kapsamında almakla yükümlü olduğumuz ikametgah, adres, telefon numarası ve e-posta adresinizi içeren iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.

Finansal Veri

Maaşınızı, avanslarınızı, maaşınız üzerinde gerçekleşen haciz işlemlerini yönetebilmek ve yürütebilmek amacıyla banka hesap bilgileriniz, brüt ve net maaşınız gibi finansal verilerinizi işlemekteyiz.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

İş Mevzuatı kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, aramızdaki iş ilişkisini yönetebilmek amacıyla sağlık raporları, iş kazalarına ilişkin veriler gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi gerekli güvenlik tedbirleri alarak elde etmekte ve işlemekteyiz.

Eğitim Verisi

Aramızdaki iş ilişkisinin kurulabilmesi amacıyla daha önce edindiğimiz özgeçmişinizde yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmemiz için diploma ve sertifika gibi eğitiminize dair verileri ve Şirket tarafından size verilen eğitimlere ilişkin verileri elde etmekte ve işlemekteyiz.

Görsel Veri

Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla otoparklarımıza alınan güvenlik kamera kayıtlarında ve fotoğraflarınızda yer alan görsel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.

 

Çalışma Verisi

Aramızdaki iş ilişkisinin yürütülmesi ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla iş giriş bilgileri, işe giriş ve işten çıkış tarihleri, işyerine giriş, çıkış ve çalışma saatleri, geçmiş istihdam bilgileri, log dataları gibi çalışmanıza ilişkin verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz. Ayrıca, işyerinde güvenliğin sağlanması amacıyla işyeri binasına veya işin görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış saatlerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.

Askerlik Verisi

Şirket içi iş süreçlerinin yürütülebilmesi için askerliğinizi yapmış veya yapmamış olmanız gibi askerlik verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

İş Sözleşmesi

Autorola için çalışmaya başladığınızda sizinle bir iş sözleşmesi imzalarız. Bu sözleşme, Autorola'nın istihdamınızla ilgili kişisel bilgilerinizi toplamasına ve işlenmesine izin veren temel yasal dayanaktır.

Bu sözleşme çalışandan çalışana farklılık gösterir, ancak Autorola'daki çalışan konumunuzla ilgili olarak sizinle Autorola arasında yapılan anlaşmayı belgelemek bakımından aynı amaca hizmet eder.

İletişim bilgileri sizin tarafınızdan sağlanırken, iş unvanınız gibi işinize özgü kişisel bilgileriniz sizinle yöneticiniz arasında yapılan bir anlaşmadır. Ayrıca, dahili organizasyon şemasına eklenirsiniz.

İmzalama sırasında sağlanan Sözleşme ve kişisel bilgileriniz; Artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanır.  Yasal talepler gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

İş sözleşmeniz genel merkezle paylaşılabilir (Danimarka'da Autorola A / S). Sözleşmenizin merkezle paylaşılıp paylaşılmayacağından emin olmak için lütfen yöneticinize danışın.

İş sözleşmeniz, bu belgede daha sonra bahsedildiği gibi diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Müşterilerle ve diğer ilgili taraflarla temas halinde olan çalışanlar

Çoğu iş pozisyonunda müşteriler, yetkililer, ortaklar vb. kişilerle temasa geçersiniz ve onlar da sizinle iletişime geçebilmelidirler. Bu durumlarda Autorola adınızı, iş unvanınızı ve iş e-posta adresinizi ve telefon numaranızı herkese açık hale getirir. Bu, iş sözleşmeniz kapsamındaki işinizin bir parçası olarak yapılır.

Nadiren de olsa, fotoğrafınız pazarlama materyallerine destek verdiğiniz veya pazarlama materyallerinde kullandığınız müşterilere gösterilir. Bu sadece sizin rızanızla yapılır ve her zaman bu rızayı geri çekebilirsiniz.

Herkese açık hale getirilen bilgilerin teknik olarak alıcılardan kaldırılması mümkün değildir, ancak Autorola bu bilgileri istihdamın sona ermesinden sonra kamuya açık kaynaklarından kaldırır.

Maaş

Autorola, kararlaştırılan maaşınızı ödemek için para transferi ve vergi, emeklilik vb. hesaplamaları ile ilgili bilgi vermenize gerek duymaktadır. Bu, iş sözleşmenizde hukuki dayanak olarak yapılır.

Maaş ödemesiyle ilgili kişisel bilgileriniz, ilgili olduğu durumlarda aşağıdaki alıcı kategorileri ile paylaşılabilir:

 • Dış muhasebe şirketi / mali denetçi

 • Dış bankacılık şirketi

 • Dış emeklilik taşıma şirketi

 • Dış ücret taşıma şirketi

 • Dış sigorta şirketi

 • Devlet ve vergi otoriteleri

Maaş ödemesine ilişkin bilgiler; artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanır. Yasal talepler gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

İş memnuniyeti ve refahı

Autorola, çalışanları mutlu ve iyi tutmanın önemini anlar ve bu hususta meşru menfaata sahiptir. Bunu sağlamak için bazı kişisel bilgiler vermenizi istemekteyiz.

Autorola, işyerindeki mutluluğunuz ve genel iş yeri koşullarınız hakkında işyerindeki tatmininizi ve işyerindeki mutluluğunuzu ölçmek için anket ve yıllık Çalışan Memnuniyeti ve Gelişimi Görüşmesi gibi farklı araçlar kullanmaktadır.

İş memnuniyeti ve refahı, iş sözleşmenizin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli değildir, ancak Autorola tarafından amaçlanan meşru bir menfaattir.

Autorola, Autorola A/S'de bir İK grup departmanına sahiptir ve bu bölüm bazı iş memnuniyeti ölçümleri ve raporlamaları yapmaktadır. Anketler doğrudan İK grubundan gelebilir veya istatistiklerin oluşturulması ve iyileştirme önerileri için İK grubu ile paylaşılabilir.

Autorola ayrıca iş tatmini ölçümü ve önerileri için harici ortaklar kullanır. Bu gibi durumlarda anketi doldurmadan önce daima bu harici ortakların kim olduğuna ilişkin bilgilendirilirsiniz.

İş tatmini ile ilgili kişisel bilgileriniz;] artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanır. Yasal talepler gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

Hastalık ve Devamsızlık

Hastalık sebebiyle işe gidilememesine ilişkin kişisel bilgiler, meşru menfaat doğrultusunda çalışanlarımızı iyi ve memnun tutmak için önleyici tedbirlerin alınması ve çalışan rapor ve izin takibinin yapılmasının yanı sıra istatistiksel amaçlarla da kullanılır. Bazen hastalık dönemleri, memnun olmayan, stresli vb. çalışanlar ortaya çıkarır.

Sağlık bilgileriniz ayrıca gelecekteki hastalıkları önlemek veya en aza indirmek için çalışma koşullarınızı optimize etmek için kullanılır.

Hastalık veya benzeri nedenlerden dolayı bulunmadığınız gün sayısı maaş bordronuza yazılabilir ve böylece maaş işleme şirketi ile paylaşılabilir.

Yasal bir talepte bulunulduğunda, Autorola ile aranızda bir anlaşmazlık olması durumunda, hastalık ve devamsızlık ile ilgili kişisel bilgileriniz paylaşılabilir. Bu durumda verileriniz sizinkiler veya Autorola'nın avukatı ile paylaşılabilir.

Hastalık ve devamsızlıkla ilgili kişisel bilgileriniz, yasaların gerektirmesi durumunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve anlaşmalı olduğumuz sağlık sigortası şirketi ile paylaşılabilir.

Çalışan kişisel sağlık dosyaları; artık Autorola için çalışmadığınız takdirde yasal yükümlülüklerimiz gereğince 15 yıl süreyle saklanır. Yasal talepler gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

Hastalığın yapısı (örn. Grip, kırık bacak vb.) sadece yasal bir talep için gerekirse veya yasaların gerektirdiği durumlarda kaydedilir ve paylaşılır.

Sisteme Erişim

Autorola için çalışırken çeşitli BT sistemlerine erişmeniz gerekir. Size erişim verildiğinde; sistem erişimi ile ilgili bazı kişisel bilgiler (örn. kullanıcı adı, şifre, kimlik numarası) oluşturulacak ve size sağlanır. Bu, iş sözleşmenizde yapılan anlaşmalara dayanarak yapılır.

Artık Autorola için çalışmadığınızda kullanıcı erişimi iptal edilir. Sistem erişim bilgilerini silmek her zaman mümkün değildir, ancak erişim iptal edildiğinde bilgiler geçersiz hale getirilir.

Bir çalışan olarak referansınız, çoğu sistemde saklanır, çünkü burada çalışırken bu sistemlerde ne yaptığınızı bilmemiz gerekir. Bu bilgiler, sistemler değiştirilirken edilirken zamanla kaybolur veya silinir.

Bazı sistemlerde onları kullanırken iz bıraktığınız ve bu izin istihdamın sona ermesinden sonra var olabileceği unutulmamalıdır.

Autorola'da kullanılan sistemlerin birçoğu harici ortaklar tarafından barındırılmaktadır ve sistem erişim bilgilerinize erişebilirler. Parolalarınız bu hizmetlerde kriptografik yöntemle şifrelidir, ancak özel olarak kullandığınız ve Autorola'da çalışmak için kullanılan parolalarla aynı parolaların kullanılmamasını önemle tavsiye ederiz.

Destek

Bazı durumlarda teknik yardıma ihtiyacınız olur. Autorola'da, Danimarka'da Autorola Genel Merkezi tarafından işletilen ve onlarla iletişime geçmenizde size yardımcı olacak bir Hizmet Masamız bulunmaktadır. Bu, iş sözleşmenizde belirtilen görevleri yerine getirebilmenizi sağlamak ve görevlerinizi yerine getirebilmenizi ve sorunların zamanında çözülmesini sağlamak için Autorola'nın meşru menfaatine sunulmaktadır.

Çoğu durumda, sorunun açıklamasını ve umarım çözümünü de içeren bir destek bileti oluşturulur.

Anonim biletler, gelecekte diğer çalışanların benzer sorunlarla karşılaşabileceği hallerde referans olarak kullanılmak üzere saklanır ve kullanılır. Destek amacıyla verdiğiniz kişisel bilgileri, isteğiniz çözüldükten sonra en fazla iki yıl sonra sileriz veya anonimleştiririz.

Kişisel bilgileriniz, sorguladığınız sistemleri barındıran ve işleten harici iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

Çalışan performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Autorola, çalışanların performansını her bir konumla ilgili temel performans göstergelerine göre ölçer ve değerlendirir. Bazı durumlarda, temel performans göstergeleri kesin olarak tanımlanmamış olsa da, yöneticinize her zaman hangi önemli performans göstergelerinde ölçüldüğünüzü sorabilirsiniz. Bu, Autorola'nın meşru menfaatine dayanarak yapılır.

Çalışanların performans değerlendirmesi 10 yıl süreyle saklanır.

Çalışan performansı, ön rızanız alınmadan Autorola dışında paylaşılmaz. Rıza birçok şekilde verilebilir; örneğin, yeni veya potansiyel yeni bir işvereni kişisel beyan veya öneri için Autorola'ya yönlendirirseniz.

Finansal denetim

Autorola, diğer tüm şirketler gibi, dış denetçi tarafından mali denetimlerden geçmektedir. Bu denetimler sırasında dış denetçi, maaş gibi finansal işlemlerle ilgili kişisel bilgilerinize erişebilir.

Autorola kanunen denetçinin çalışanın kişisel bilgilerini incelemesine açmakla yükümlüdür.

Kayıt ve izleme

Autorola, e-postalar, sistem kullanımı ve İnternet kullanımı gibi belirli alanlarda çalışanların davranışlarını ve iletişimini kaydeder ve izler. Bu, dolandırıcılıkları tespit etmek ve caydırmak ve öğrenme maksadıyla yanlışları ve affedilebilir hataları takip etmek, yanlış kullanımı düzeltmek ve hataların tekrarlanmasını önlemek amacıyla meşru bir menfaattir.

Kayıt ve izleme verileri genellikle 10 yıl süreyle saklanır.

Kayıt ve izleme verileri bilgi güvenliği denetçileri, dış avukatlar ve yetkililerle paylaşılabilir.

E-postalar

Autorola tarafından sağlanan bir e-posta hesabı aracılığıyla gönderilen veya alınan e-postalar, Autorola'nın mülkü olarak kabul edilir. Bu, yöneticinizin tatil, hastalık veya iş sözleşmesi feshedildiğinde e-posta hesabınızı başka bir çalışana aktarmaya karar verebileceği anlamına gelir. Kişisel e-postaları, 'Kişisel e-postalar' adlı bir klasöre aktararak veya konu kısmında 'Özel' olarak etiketleyerek tanımlayabilirsiniz. Kişisel e-postalara makul şüpheler olmadan Autorola tarafından erişilemeyecektir, ancak kişisel olduklarını açıkça belirtmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu, müsait olmadığınız zamanlarda bile Autorola'nın müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. kişilerle iletişim kurması için meşru menfaat temelinde yapılır.

E-posta hesabınız, istihdamınız sona erdikten sonra en geç üç yıl içinde tamamen silinecektir.

Şirket tarafından sağlanan cep telefonu

E-postalarda olduğu gibi, şirketin sağladığı cep telefonları ve içindeki verilerin mülkiyeti Autorola’ya aittir. Autorola telefon görüşmelerini kaydetmez ancak aramalar kaydedilir ve Autorola kimi aradığınızı, ne zaman ve ne kadar süreyle aradığınızı görebilir. Bu, alınan çağrıları da içerir. E-postalarda olduğu gibi kişisel sms, mms veya benzerlerine de makul bir şüphe olmadan erişilemez. Autorola'nın şirket mesajlarınıza erişmeden önce kişisel mesajları silmenizi isteyebileceği durumlar olabilir.

Bu, müsait olmadığınız zamanlarda bile şirketi ve özel kişisel verileri korumak için Autorola'nın müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. İle iletişim kurması için meşru menfaat temelinde yapılır.

Özel cihaz

Telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, iPad'ler vb. kişisel cihazlarınızı kullanmayı seçerseniz, Autorola cihazınız üzerinde belirli bir kontrol sahibi olur. Bu kontrol, bilgi güvenliğini artırmak ve veri sızıntısına karşı belirli garantiler sağlamak içindir. Kendi cihazlarınızı kullanmadan önce, Autorola'nın hangi kontrolü kazandığını tam olarak belirten belgeye danışmalı ve bunun sizin için uygun olup olmadığına karar vermelisiniz. Autorola'nın elde edeceği kontrol konusunda iyi hissetmiyorsanız, özel cihazlarınızı iş için kullanmaktan kaçınmalı veya kullanmayı reddetmelisiniz.

Yöneticiniz size ayrıntılı bilgi sağlayabilir.

Yalnızca BT Politikasıyla uyumlu özel cihazlar kullanılabilir.  Cihazlarınızız BT Politikasına uyumlu olup olmadığı hakkında şüpheniz varsa yöneticinize danışabilirsiniz.

Bu, müsait olmadığınız zamanlarda bile şirketi ve özel kişisel verileri korumak için Autorola'nın müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler vb. İle iletişim kurması için meşru menfaat temelinde yapılır.

 

BT altyapısını izleme

Autorola, BT altyapısının ağ ve Internet kullanımından yüklü ve kullanılan yazılıma, alınan ve gönderilen e-postalara kadar farklı bölümlerini tarar ve izler. Autorola BT altyapısını kişisel kullanım için kullanırken dosyalar, baskılar, İnternet arama geçmişi vb. Autorola tarafından tarama ve izlemeye tabidir.

Tarama ve izleme yoluyla bulgular sahtekarlık, görevi kötüye kullanma ve suç soruşturmaları için kullanılabilir. Açıkça yasaklanan davranış ve kullanımların bir listesini yöneticinizden alabilirsiniz. Autorola BT altyapısının dolandırıcılık veya suç için kullanılması hoş görülmeyecektir ve bu tür kullanımın kanıtları polisle paylaşılabilir.

Bu, şirket ve özel kişisel verileri korumak için Autorola'nın meşru menfaatine dayanarak yapılır.

 

Eğitim

İşiniz sırasında, iş sözleşmenizde yapılan anlaşmalara dayanarak Autorola'daki rolünüz doğrultusunda eğitim alırsınız.

Bazı eğitim seansları test puanlarınızı takip eder. Autorola’nın, daha fazla eğitime ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirmek ve eğitim programının verimliliğini ölçmek için puanları kullanmak için meşru bir menfaati vardır.

Eğitim ile ilgili kişisel bilgileriniz; artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanır. Yasal talepler gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

Eğitim portallarımızdan bazıları harici ortaklar tarafından barındırılmakta ve sizlerin test sonuçlarını toplamaktadırlar.

 

Sigorta

Autorola'nın çalışanlar için farklı sigortaları vardır. Sigortalar kaza ve sağlıktan şirket arabasına kadar değişmektedir. Autorola, şirket varlıklarını sigortalamak konusunda meşru menfaate sahiptir ve yasa ile belirli sigorta poliçelerine sahip olmaya zorlanmaktadır.

Sigorta ile ilgili kişisel bilgileriniz; artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanır. Yasal talepler gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

Kişisel bilgileriniz, ilgili sözleşmeler oluşturmak için sigorta şirketi ile paylaşılabilir.

 

Kredi kartı

Bazı çalışanlar işlerinde kullanmak için kredi kartı alırlar. Bu, Autorola'nın yönetimde belirli bir esneklik sağlaması için meşru menfaate dayanır.

Kredi kartını çıkarmak için gereken kişisel bilgileriniz kredi kartını veren banka veya sağlayıcı ile paylaşılır.

Hukuki uyuşmazlıklar

Siz ve Autorola arasında hukuki uyuşmazlıklar olması durumunda, kişisel bilgilerinizi avukatlar, iş gücü birliğiniz, kamu kurum ve kuruluşları vb. gibi konuyla ilgili taraflarla paylaşırız. Hukuki uyuşmazlıklarla ilgili tüm bilgiler, sorun çözülene ve herhangi bir belgenin süresinin dolmasına kadar saklanır.

 

Ayrılma

Autorola, çalışanların Autorola'yı mümkün olan en iyi koşullarda bırakmalarını sağlamak konusunda meşru bir menfaate sahiptir. Başkalarının gelip bizim için çalışmasını sağlamak için insanların Autorola hakkında iyi konuşmasını isteriz. Bu nedenle, Autorola'dan ayrılırken, çalışan bir istifa görüşmesine davet edilir ve bir anket doldurması istenir, böylece çalışanların nasıl ayrıldığını ve işten ayrılmalarına nasıl engel olabileceğimizi öğrenebiliriz.

Yanıtlarınız çoğunlukla anonim istatistikler ve yönetim önerileri için kullanılır.

Çıkışla ilgili kişisel bilgileriniz 10 yıl süreyle saklanır. Yasal talep gerektirdiği müddetçe bilgiler daha uzun süre saklanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Bize çalışmak için başvurduğunuzda sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın değerlendirilmesi için iş sözleşmesinin kurulabilmesi amacına dayanarak bize ilettiğiniz özgeçmişleri topluyoruz.

 

 • Sizinle gerçekleştirdiğimiz iş sözleşmesinin kurulabilmesi amacıyla ad-soyadı, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinizi, sizin tarafınızdan sağlanarak topluyoruz.

 

 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerimiz gereği işlememiz gereken eski işyeri çalışma belgesi, sigorta dökümü gibi birtakım kişisel verileri sizden talep ederek elden veya e- posta aracılığıyla topluyoruz.

 

 • Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi konusunda meşru menfaatimizin sağlanabilmesi için Şirket içindeki pozisyonunuz ve çalışma performansınıza ilişkin verilerinizi topluyoruz.

 

 • İzin süreçlerinizin yürütülmesi kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla sağlık raporları, izin tarihleri gibi kişisel verilerinizi bu formlar aracılığıyla topluyoruz.

 

 • Autorola Türkiye’nin faaliyet gösterdiği işyeri ve tesislerde güvenliğin sağlanması için alınan güvenlik kamerası kayıtları aracılığıyla görsel verilerinizi işliyoruz.

 

 • İşyeri binası ve eklentilerinde işveren tarafından kontrol ve denetim amacıyla kurulmuş olan kartlı sistemlerinin uygulanabilirliği, sürekliliği, işlevselliği bakımından, Çalışana ait çalışan kartının hareketlerini işyeri binası ve eklentilerinde izliyor ve kaydederek kontrol ve denetim çerçevesinde kullanıyoruz. Aynı amaçta, sahada görev yapan çalışanların işin görüldüğü bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları saatleri ilgili bölgenin konumu ile birlikte uygulama üzerinden temin ediyoruz.  Bu verileri kaydederek kontrol ve denetim çerçevesinde kullanıyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; emniyet birimleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirket’in hizmet sunduğu şirketler, Şirket’in birlikte çalıştığı hukuk bürosu, mali müşavir ve denetçiler ile mahkemeler ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlar gibi üçüncü kişilerle ve şirket pay sahipleri ve diğer grup şirketler ve iştiraklerle, iş ilişkilerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;  

        

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Maaş, avans ve masraf ödemelerini yapmak, Şirket kredi kartı çıkartmak ve ödeme gerçekleştirmek amacı ile bankalara,

 • Sigorta oluşturmak ve sigorta işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketine,

 • İş seyahatlerinin organizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerine,

 • Destek almakta olduğumuz bordrolama hizmeti sağlayıcısı ve insan kaynakları danışmanlık firmasıyla,

 • Giriş izinlerinin sağlanması amacıyla ilgili ofis ve otopark kiralama firmalarına, 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası işlemleri kapsamında ilgili sigorta şirketine aktarabiliyoruz.

 • Zorunlu mesleki eğitim ve ilk yardım eğitimi verilmesi amacıyla eğitim veren kuruma aktarabiliyoruz.

 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

 • Sağlık raporlarını ve iş kazalarını T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine aktarıyoruz.

 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde iş müfettişleri ile gerekli bilgileri paylaşabiliyoruz.

 • Çalışanın maaş kesintisi var ise ilgili icra dairelerine aktarabiliyoruz.

 • Emniyet teşkilatı veya ilgili Savcılık tarafından yapılabilecek soruşturma ve kovuşturma faaliyetleri sırasında Şirketten talep edildiği takdirde, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, kamera kayıtları ilgili merciler ile paylaşılabilir.

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde mahkemeler ve ilgili kurumlarla paylaşabiliyoruz.

Şirket’in genel işleyişi kapsamında, sizlerden aldığımız özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi;

 • Talebiniz halinde özel sağlık sigortası işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketine,

 • İş seyahatleriniz için gerekli olduğu hallerde vize işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için ilgili seyahat acentesine,

aktarıyoruz.

Bunlara ek olarak kişisel verileriniz Şirket’in işleyişi kapsamında kullanılmakta olan elektronik sistemlerin yurtdışında yer alan sunucularına aktarılmakta ve Şirket içinde kullanılan sistem kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirmeleri, e-posta adresi ataması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Danimarka’da yer alan Autorola A/S ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca Şirket bünyesinde kullanılmakta olan Salesforce, Fleet Monitor, Confluence ve Microsoft Outlook, aplikasyon hizmet sağlayıcı Meyer vb. hizmetlere ilişkin kişisel verilerinin Autorola Global sunucularına veya hizmet sağlayıcıların yurtdışında yer alan sunucularına aktarılmaktadır.

ÇALIŞAN YAKINLARINA DAİR

Çalışanlarımızdan birinin anne, baba, eş veya çocuk olarak yakınıysanız, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi aşağıda bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, çalışanımız ya da sizin tarafınızdan bizimle paylaşılması veya gerekli olması halinde işlemeye konu olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

İş Mevzuatı kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla çalışanlarımızın yakınlarının ad ve soy ad bilgisini tarafından doldurulan Aile Durum Bildirim Formu’nda yer alan ad, soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik No gibi kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

Aile Verisi

Asgari Geçim İndirimi gibi İş Kanunu ve ilgili mevzuatından (“İş Mevzuatı”) doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla eş mesleği, çocuk sayısı verileri toplanmakta ve işlenmektedir.

Eğitim verisi

Asgari geçim indirimi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla çalışanlarımız tarafından doldurulan Aile Durum Bildirim Formu’nda yer alan çalışanlarımızın çocuklarının okul bilgilerini toplamakta ve işlemekteyiz.

Çalışma verisi

Asgari geçim indirimi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla çalışanlarımız tarafından doldurulan Aile Durum Bildirim Formu’nda yer alan eşin çalışma ve gelir durumu bilgisini toplamakta ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak İş Mevzuatı kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve asgari geçim indirimi süreçlerini yürütebilmek amacıyla, Aile Durum Bildirim Formu’nu çalışanlarımızın doldurması suretiyle toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ

Kişisel verilerinizi İş Mevzuatı kapsamında çalışanlarımızın asgari geçim indirimi süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işliyoruz.

Ayrıca acil bir durum halinde veya iş kazasının oluşması ihtimalinde yakınlarınıza haber vermek için yakınlarınıza ait iletişim bilgisini işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 • Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Açık rızanızı gerektiren kişisel veriler saklı kalmak kaydıyla, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yalnızca iletmek zorunda olduğumuz kişisel verileriniz ilgili kurumlara (örn: Sosyal Güvenlik Kurumu) iletilmektedir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen Veri Sahibi Hakları yalnızca AB’ndeki çalışanlar için geçerlidir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) Kapsamında Haklarınız

Yasaya uygun olarak, Autorola tarafından kullanılan kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Haklar

1-Silme Hakkı (Yok edilme Hakkı)

2-İşlenmenin sınırlanma Hakkı

3-Düzeltme Hakkı

4-Veri Sahibinin Erişim Hakkı

5-Rızayı geri çekme hakkı 

6-Veri Taşınabilirliği Hakkı

7-İtiraz Hakkı

Ne anlama gelir?

Autorola istendiğinde kişisel bilgilerinizi siler veya anonimleştirir. Kişisel verilerinizin silinmesi, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır.

Autorola, isteğiniz üzerine kişisel verilerinizin işlenmesini durdurur.

Kişisel bilgilerinizin yanlış olduğunu fark ederseniz bize bildirin, bilgilerinizi düzeltiriz.

Autorola'da size ait olan kişisel verilerin bir kopyasına sahip olma hakkına sahipsiniz. Aksi talep edilmedikçe verileri dijital olarak sağlarız. Kişisel verilerinizin görünürlüğü için daha fazla kural geçerlidir, ancak gerekli tüm bilgiler yukarıda ele alınmalıdır. Kişisel verilerinizin kopyası, talebinizi aldıktan sonraki bir ay içinde en kısa sürede teslim edilir.

Kişisel verilerinizi toplamamız ve kullanmamızın rızanıza tabi olduğu hallerde, Autorola ile iletişim kurarak bu rızayıistediğiniz zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin bir kopyasını makine tarafından okunabilir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Autorola, isteğiniz üzerine doğrudan başka bir şirkete de gönderebilir.

Doğrudan pazarlama ile ilgili olarak ve haklarınızın ihlal edildiğine veya özgürlüğünüze yönelik bir tehdit olduğuna inandığınız herhangi bir işleme itiraz etme hakkına sahipsiniz.

İstisnalar

Autorola, verilerinizi yalnızca kanun uyarınca saklamakla yükümlü değilse veya aşağıdakilerden biri geçerli olduğunda silmekle yükümlüdür:

 

 1. kişisel verilerin toplanma veya işlenme amaçları ile ilgili olarak artık gerekli olmadığı;

 2.  toplama ve işlenme için verilen rızanın geri çekilmesi ve işlenme için başka yasal bir zeminin bulunmadığı durumlarda;

 3. doğrudan pazarlama amacıyla işlenmeye itiraz ederseniz;

 4.  kişisel verileriniz yasa dışı bir şekilde işlenmişse;

 5. kişisel verilerinizin, Autorola'nın tabi olduğu kanuni yükümlülükle uyumluluk açısından silinmesi gerekirse;

Autorola, verilerinizin yalnızca aşağıdakilerden biri meydana geldiğinde işlenmesini durdurmakla yükümlüdür:

 

 1.  Kişisel verilerin doğruluğuna itiraz ettiğiniz ve Autorola’nın verilerin doğruluğunu teyit etmesi için gerekli olan dönemde;

 2. Verilerin işlenmesinin hukuka aykırı olduğu ve kişisel verilerin silinmesi yerine verilerin kullanımının sınrlanmasını talep etmeniz halinde;

 3.  Autorola’nın kişisel verilere işlenme amacıyla artık ihtiyaç duymaması; ancak veri sahibinin yasal taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için talep etmesi halinde;

 4. Autorola'nın meşru gerekçelerinin sizinkini geçersiz kılıp atmadığının doğrulanmasına kadar Autorola'yı, ilgi alanlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizle ilgili ihlaller konusunda bilgilendirdiğinizde.

-

-

-

Autorola yalnızca aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi sağlamakla yükümlüdür:

 

 1. Veriler Autorola'ya sizin tarafınızdan sağlanırsa;

 2. Veri toplama, rızanıza veya taraf olduğunuz bir sözleşmeye dayanıyorsa;

 3. İşlenme otomatik yöntemlerle gerçekleştirilirse (yani kağıt üzerinde bilgi yoktur).

Autorola, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda kişisel bilgilerinizin işlenmesine devam edebilir:

 

 1. Autorola, işlenmenin sürdürülmesi için zorlayıcı meşru zeminler ortaya koymaktaysa;

 2. Autorola tarafından, yasal bir hak talebi oluşturmak, kullanmak veya savunmak için kişisel bilgilerinizin işlenmesi gerekiyorsa;

İşlenmenin yasal dayanağı meşru menfaate veya kamu menfaatine dayalı değilse;

Dipnotlar:

127 Nisan 2016 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN gerçek kişinin korunması, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ve 95 sayılı Direktifin yürürlükten kaldırılması hakkında YÖNETMELİK (AB) 2016/679 / 46 / EC (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak

 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Yerel Ek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Veri Koruma Kurumu

 

Kişisel bilgileriniz Genel Veri Koruma Yönetmeliği1 ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hukuken korunmaktadır.

 

Verilerinizin işlenmesine ilişkin yukarıda belirtilen haklarınızı açıklanan yollarla başvuru yoluyla kullanabilirsiniz.

Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda ilgili resmi merci Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Veri Sorumlusu

 

'Veri sorumlusu' olarak bilinen verilerinizi toplayan şirketler:

 

Autorola Motorlu Araç Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi ve Danimarka’da kurulu Autorola A/S’dir.

Saklama Süresi

 

Sözleşmeniz ve imzalanırken sağlanan kişisel bilgiler, artık autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl boyunca saklanacaktır.

Maaş Bilgileri

 

Maaş ödemesine ilişkin bilgiler 10 yıl süreyle saklanacaktır

İş memnuniyeti

 

İş memnuniyeti ile ilgili kişisel bilgileriniz, artık Autorola'da çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanacaktır.

Hastalık ve Devamsızlık

 

Autorola yerel yasalar nedeniyle çalışanlarımıza sağlık verilerini kanunlarda yer aldığı şekildesorabilir.

Hastalık veya benzeri nedenlerle bulunmadığınız gün sayısı maaş bordronuza yazılır ve böylece maaş işleme şirketi ile paylaşılır Hastalık ve devamsızlıkla ilgili kişisel bilgileriniz, artık Autorola'da çalışmadığınız takdirde 15 yıl süreyle saklanacaktır.

Eğitim

 

Eğitim ile ilgili kişisel bilgileriniz, artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanacaktır.

Sigorta

Sigorta ile ilgili kişisel bilgileriniz, artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanacaktır.

Autorola'dan Ayrılma

 

Ayrılmayla ilgili kişisel bilgileriniz Artık Autorola için çalışmadığınız takdirde 10 yıl süreyle saklanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0105058410300018

İletişim için Veri Sahibi Formu: https://www.autorola.com.tr/tr/dealer/job.do

Autorola Motorlu Araç Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi

Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul 34805

İstanbul,Türkiye

bottom of page